Ανακύκλωση

 

Η εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ στον Ασπρόπυργο 

δραστηριοποιείται στον χώρο ανακύκλωσης μετάλλων και παλαιών σιδήρων – σκραπ εδώ και 40 χρόνια.

Διαθέτοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτιο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε:

  • Ανακύκλωση μετάλλων
  • Ανακύκλωση χαλκού
  • Ανακύκλωση καλωδίων
  • Ανακύκλωση ορείχαλκου
  • Ανακύκλωση σε παλιά μέταλλα – σίδερα – σκραπ