Υπηρεσίες

 

Η εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ με έδρα στον Ασπρόπυργο έχοντας εμπειρία, εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρει υπηρεσίες αποξήλωσης και κατεδάφισης εργοστασίων, κοπής πλοίων, μεταφορές μηχανημάτων/εξοπλισμού και καθαρισμούς οποιουδήποτε επαγγελματικού – βιομηχανικού χώρου από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, εγγυώμενη τον χρόνο αποπεράτωσης του έργου και την ποιότητα των εργασιών διάλυσης και αποκομιδής.

 

  • Μελετούμε και σχεδιάζουμε τις εργασίες αποξήλωσης.
  • Αποσυναρμολογούμε τον εξοπλισμό με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Απομακρύνουμε τα μηχανήματα με γερανοφόρα οχήματα.
  • Μεταφέρουμε τον εξοπλισμό με ιδιόκτητα οχήματα.
  • Αγοράζουμε το σκραπ σιδήρου-μετάλλων που προκύπτει από τις εργασίες.
  • Εγγυούμαστε την γρήγορη και αποτελεσματική περάτωση του έργου, με γνώμονα πάντα την αγάπη και το σεβασμό στο περιβάλλον.